آدرس
  • دفتر خدمات مجتمع کامپیوتر پایتخت برج آ طبقه هفتم واحد 704
  • دفتر خدمات 021-45639 داخلی 703 و 704
ساعات کاری

شنبه

10:00 تا 21:00

یکشنبه

10:00 تا 21:00

دوشنبه

10:00 تا 21:00

سه شنبه

10:00 تا 21:00

چهارشنبه

10:00 تا 21:00

پنجشنبه

10:00 تا 21:00

جمعه

تعطیل