کارت گرافیک

کارت گرافیک rtx5000

سری کارت گرافیک rtx انویدیا را می توان موفق ترین سری محصولات این شرکت نامید که با معرفی شدن در سال 2018، موفق شد تا بهترین عملکرد را در بخش گرافیکی برای کاربران ایجاد کرده و قابلیت Ray Tracing را به کاربران ارائه کند که این موضوع سبب شده تا کار برای نسل کارت گرافیک rtx5000 به شدت سخت شود. اولین شایعه کارت گرافیک rtx5000 را می توان بهبود اتصالات برق آن عنوان کرد.

در سری RTX 4000 شاهد حضور نوع جدید از رابط برق بودیم که به صورت هوشمند، میزان انرژی مورد نیاز خود را با PSU در میان گذاشته و خروجی بهتری را به کاربران ارائه می کرد.

با این حال، کوچک شدن و ظرافت بیش از اندازه اتصال آن، سبب شد تا کاربران دچار مشکل شده و گاهی این مشکل باعث آتش سوزی درون کیس و حتی سوختن کارت گرافیک می شد. با توجه به این موضوع، انویدیا در کارت گرافیک rtx5000 این موضوع را می تواند با ارائه براکت خاص یا اتصالی مقاوم تر، برطرف سازد.

موضوع مهم بعدی در بحث شایعه کارت گرافیک rtx5000 را می توان پردازنده مرکزی و تعداد هسته های CUDA آن دانست که قادر هستند پردازش های بیشتری را انجام داده و در کنار آن، واحد های RT این کارت نیز ارتقای چشمگیری خواهد داشت تا شاهد عملکرد بی نظیری در بحث Ray Tracing از این برند  باشیم.

کارت گرافیک rtx5000

سری کارت گرافیک rtx انویدیا را می توان موفق ترین سری محصولات این شرکت نامید که با معرفی شدن در سال 2018، موفق شد تا بهترین عملکرد را در بخش گرافیکی برای کاربران ایجاد کرده و قابلیت Ray Tracing را به کاربران ارائه کند که این موضوع سبب شده تا کار برای نسل کارت گرافیک rtx5000 به شدت سخت شود. اولین شایعه کارت گرافیک rtx5000 را می توان بهبود اتصالات برق آن عنوان کرد.

در سری RTX 4000 شاهد حضور نوع جدید از رابط برق بودیم که به صورت هوشمند، میزان انرژی مورد نیاز خود را با PSU در میان گذاشته و خروجی بهتری را به کاربران ارائه می کرد.

با این حال، کوچک شدن و ظرافت بیش از اندازه اتصال آن، سبب شد تا کاربران دچار مشکل شده و گاهی این مشکل باعث آتش سوزی درون کیس و حتی سوختن کارت گرافیک می شد. با توجه به این موضوع، انویدیا در کارت گرافیک rtx5000 این موضوع را می تواند با ارائه براکت خاص یا اتصالی مقاوم تر، برطرف سازد.

موضوع مهم بعدی در بحث شایعه کارت گرافیک rtx5000 را می توان پردازنده مرکزی و تعداد هسته های CUDA آن دانست که قادر هستند پردازش های بیشتری را انجام داده و در کنار آن، واحد های RT این کارت نیز ارتقای چشمگیری خواهد داشت تا شاهد عملکرد بی نظیری در بحث Ray Tracing از این برند  باشیم.